Vstup

(pripravujeme) 

Kmeňová Veselica 

je jedinečný festival s uzavretou vybranou spoločnosťou. Účasť na Veselici nie je samozrejmá pre každého kto si chce kúpiť vstupenku a má svoje špecifiká. 


Predpoklady účasti: