Manifest

Sme privátny, rodinný a hudobný festival, ktorý sa venuje podpore ľudských prepojení, rozvoju talentov, kultúry, tvorivosti i umenia. Naším zámerom je vytvoriť atmosféru, kde sú na prvom mieste ľudské vzťahy, spolupatričnosť, dobrá vôľa, zdieľanie, spolupráca, sloboda a otvorenosť. 


Naším cieľom je vytvoriť bezpečný priestor, kde sa budujú vzťahy založené na dôvere, spoznávaní a spájaní. Miesto, kde naše deti môžu s dôverou objavovať svet a my sa môžeme cítiť slobodní, byť sami sebou v spoločnosti blízkych. Spoločne sa rozvíjame prostredníctvom talentov, zručností a vedomostí.  Festival ponúka priestor pre aktivity a ľudí, ktorí nás môžu inšpirovať a učiť novým veciam. Našou snahou je šíriť dobré myšlienky a príbehy, ktoré nás obohacujú a spájajú. 


Event je kapacitne ohraničený na 200 účastníkov, aby sme zachovali intimitu skupiny, kde sa prakticky všetci poznáme a kde s dôverou môžeme nechať deti si slobodne užívať priestor a aktivity s nami.

    Sme skupina podobne zmýšľajúcich ľudí, vytvárame jedinečnú atmosféru, ktorá nám prináša pocit bezpečia, intimity a súznenia. 

Naše motto:       V mieri a láske objavujeme svoju silu.

Náš slogan:       Spolu sme Kmeňová Veselica.


Naša vízia:        Tvoriť prostredie, kde bezpečie a vzájomná dôvera sú kľúčové hodnoty.


Náš cieľ:          Vytvoriť bezpečný priestor, kde sa náš najväčší dar - Život - môže rozvíjať v radosti a tvorivosti.


Naše poslanie: Spájať ľudí, kmene a spriaznené duše prostredníctvom spoločného tvorenia, radosti, zdieľania, hudby a sily prírody..


Naše hodnoty: Spolupatričnosť, dobroprajnosť, zdieľanie, spolupráca, sloboda, otvorenosť, rešpekt, úcta, nenásilie.


Naše témy: Zdravý životný štýl, ochrana životného prostredia, kreativita, spiritualita, zodpovednosť, alternatívna ekonomika, cestovanie...

Náš kódex


Kódex je záväzný pre všetkých účastníkov Kmeňovej Veselice.

V prípade jeho opakovaného porušovania si organizátori vymedzujú právo vyhostenia.

Náš príbeh


    Príbeh Kmeňovej Veselice sa zrodil z oslavy Hrďasa a Lubomiera v letnom období roku 2018. Oslavovali svoje 40. narodeniny, ktoré nastali tesne po sebe. Spojili svoje sily, využili príležitosť a pozvali spoločných priateľov, ako aj nových známych na nevšednú narodeninovú párty podľa vlastných predstáv. Zjednotili kmene z rôznych kútov...


     Atmosféra a energia, ktorá vznikla na tejto oslave nielen narodenín, ale aj života a tvorivosti bola elektrizujúca a preto sme ju chceli ďalej rozvíjať. Nadšenie sa prenieslo aj na ďalších súkmeňovcov a náš tvorivý a realizačný tím sa každým rokom rozrastá.


     V roku 2022 sme sa presunuli z Duchonky na nové miesta. Snažíme sa neustále zlepšovať a premeniť Kmeňovú Veselicu na platformu, kde môžeme spoločne zdieľať radosť a tešiť sa zo života.


      Rozrastáme sa pomaly a podľa zásad ktoré nájdeš nižšie. 

Spolu sme Veselica

O pozývaní nových členov do nášho kmeňa

ALKOHOL S MIEROU A ROZUMOM

Alkohol je spoločensky tolerovaná návyková látka ktorá škodí ľudskému zdraviu. Je dôležité hovoriť o tom otvorene a stanoviť jasné hranice. Usilujeme sa o správanie, ktoré nevyrušuje naše okolie hlukom či agresivitou. Umiernená konzumácia alkoholu a schopnosť sebakontroly sú pre nás dôležité.

Vyzývame všetkých, aby sme sa spoločne vyhli škodlivým účinkom a prejavom správania sa pri nadmernom pití alkoholu. Nielen pre nás, ale aj pre naše deti. Zodpovedný prístup k alkoholu je nevyhnutný pre zachovanie zdravého a príjemného prostredia.

    Vyhradzujeme si právo obmedziť účasť na Kmeňovej Veselici tým, ktorých správanie by narušovalo pokojnú atmosféru a priebeh podujatia. Spoločne sa môžeme tešiť z Veselice, ktorá je bezpečná a príjemná pre všetkých účastníkov.

Viac info: Zabíja mozgové bunky, Som abstitent aj keď nemusím, Škodlivejší ako heroín