Manifest

Manifest


Sme rodinný hudobný festival, ktorý podporuje tvorivú a psychedelickú kultúru. Ceníme si skutočné ľudské spojenie, spolupatričnosť, dobrú vôľu, zdieľanie, spoluprácu, mier, slobodu a otvorenosť.

Vytvárame bezpečný priestor, založený na vzájomnej dôvere a vzájomnom spoznávaa prepája. Časopriestor, kde môžeme v dôvere nechať hrať sa naše deti a bez predsudkov byť sami sebou pri zdieľaní prítomnosti. V spoločnosti blízkych sa obohacujeme vzájomne kultúrou, jedinečnými talentami, zručnosťami i vedomosťami. Poskytujeme priestor ľuďom a aktivitám, ktoré nás môžu posunúť aj poučiť. Šíriť dobré veci i príbehy ľudí.

Naše motto: V mieri a láske nachádzame svoju silu.

Náš slogan: Spolu sme Veselica.


Naša vízia: Chceme byť festival, kde sa môžeme cítiť bezpečne a navzájom si dôverovať.


Náš cieľ: Vytvoriť bezpečné miesto pre náš najväčší dar Života v radosti a tvorivosti.


Naše poslanie: Spájať ľudí a spriaznené kmene prostredníctvom spoločného tvorenia, radosti, zdieľania, hudby, síl prírody a nekonečna.


Naše hodnoty: Spolupatričnosť, dobroprajnosť, zdieľanie, spolupráca, sloboda, otvorenosť, rešpekt, úcta, nenásilie.


Naše témy: Zdravý život štýl, životné prostredie, kreativita, spiritualita, sloboda, zodpovednosť alternatívna ekonomika, cestovanie...

Kódex Kmeňovej Veselice


 1. Správame sa zodpovedne k sebe aj svojmu okoliu

 2. Spolupracujeme navzájom a vytvárame pocit spolupatričnosti, dôvery a bezpečia.

 3. Delíme sa s ostatnými o to čo máme. Sme otvorení prijať čo nám súkmeňovci ponúkajú.

 4. Rešpektujeme vzájomnú slobodu a nezávislosť.

 5. Prijímame rozdiely a akceptujeme, že nie každý s nami bude vždy súhlasiť.

 6. Praktizujeme nenásilie vo svojich interakciách s ostatnými.

 7. Vážime si a chránime svet prírody.

 8. Sme sami sebou.

 9. Akceptujeme všetkých ľudí bez ohľadu na rasu, názorové rozdiely, náboženstvo, pohlavie alebo sexuálnu orientáciu.

 10. Zdržujeme sa nadmernej konzumácie alkoholu.

Kódex je záväzný pre všetkých účastníkov Kmeňovej Veselice.

V prípade jeho opakovaného porušovania si organizátori vymedzujú právo vyhostenia.

Náš príbeh


Príbeh Kmeňovej Veselice začal ako spojená oslava Hrďasa a Lubomiera v lete roku 2018. Obaja dovŕšili 40 rokov - tesne po sebe. Spojili sily, chopili sa príležitosti a pozvali spoločných aj iných kamošov na nevšedné narodeniny a urobili si svojskú párty - podľa vlastného gusta. Spojili kmene z rôznych miest...

Atmosféra a energia, ktorá vznikla na tejto oslave nielen narodenín, ale aj života a tvorivosti nás všetkých nabila takou energiu, že sme museli pokračovať. Nadšenie sa prenieslo aj na iných súkmeňovcov a tvorivý i realizačný tím rastie každým rokom.


V roku 2022 sme sa presunuli z Duchonky na nové miesto. Snažíme sa event vylepšovať a robiť z Kmeňovej Veselice platformu, kde môžeme v radosti zdieľať a tešiť sa zo života.

Spolu sme Veselica

Súkmeňovcom o pozývaní nových členov:

 1. Ak Ťa niekto žiada o prístup do nášho kmeňa, prosím prečítaj si dôsledne stránku manifest a ostatné texty

 2. Predtým ako nového člena medzi nás pozveš, požiadaj ho o zoznámenie sa s našimi pravidlami.

 3. A pridaj ho medzi nás až v prípade, že priamo odsúhlasil pravidlá a kódex nášho kmeňa.

 4. Za svojho hosťa nesieš morálnu zodpovednosť. Prosím pozývaj len známych, ktorých poznáš a vieš že sa budú s nami ladiť na rovnakej frekvencii.

ALKOHOL S MIEROU A ROZUMOM

Pozývame nás všetkých k tomu, aby sme ani my ani naše deti nemuseli zažívať škodlivé účinky aj prejavy správania sa pri nadmerného pitia alkoholu.

Sme presvedčení, nadišiel čas nastaviť hranice alkoholu treba vymedziť správať sa tak, aby sme nevyrušovali svoje okolie hlukom, agresivitou atď. Rešpektujeme umiernenú konzumáciu alkoholu.

Vyhradzujeme si právo nepovoliť účasť na Kmeňovej Veselici ľuďom, ktorých správanie bude vyrušovať pokojnú atmosféru a priebeh.